ThetaHealing® Kopaj dublje – 18.-19.01.2020.

ThetaHealing® seminarom KOPAJ DUBLJE

  • steći ćete vještinu, znanje i iskustvo kako biste nastavili tehniku kopanja u radu na sebi i sa drugima
  • imat ćete mogućnost primjenjivati sve ThetaHealing® tehnike kopanja u svrhu otkrivanja i otpuštanja svijesti skrivenih blokirajućih uvjerenja
  • pod vodstvom svog ovlaštenog instruktora, imat ćete dovoljno vremena, da u praksi izvježbate sadržaje ovog seminara.

Ovaj seminar će vas osposobiti da pomognete svojim klijentima, da razumiju svoje ponašanje i životne okolnosti u kojima se nalaze. Na taj način im pomažete da se otvore ka pozitivnim promjenama, a vama se otvara mogućnost da do kraja sesije uspostavite kod klijenta balans i razriješite do kraja problemno uvjerenje.

Po završetku seminara KOPAJ DUBLJE, steći ćete uvjete za postojanje INSTRUKTOROM Thetahealing® Osnovnog DNK tečaja. Više informacija o Instuktorskim Thetahealing® seminarima pogledajte na službenim stranicama Thetahealing Worldwide Classes.

Više o Thetahealing® KOPAJ DUBLJE seminaru…

Vrijeme seminara:
Od subote 18. siječnja 2020. od 09:00 do 17h
Do nedjelje 19. siječanj 2020. od 09:00 do 17h

Prijava: putem naše prijavnice ili na mail info@inner-code.hr ili putem telefona 098 18 28 122

Lokacija : Zagreb, Gorjanska 26
Kontakt : info@inner-code.hr ili 098 18 28 122