Obilje, sada i ovdje

Obilje svih vrsta (ljubavi, zdravlja, novaca…) je naše prirodno stanje. Neki će reći: “Zvuči dobro, no…nije to baš uvijek tako. Naprotiv, toliko se trudim, a nikako da postignem to željeno stanje obilja. Pa, kako je onda obilje prirodno stanje?”

Temeljem višegodišnjeg iskustva u radu na sebi i klijentima uvidjela sam da se često iza straha od oskudice, neuspjeha, samoće i sl. stoji strah od uspjeha, obilja, ugleda, sreće. Na prvu paradoksalno, no, ako uzmemo u obzir, da mi u sebi nosimo kao “svoju istinu” uvjerenja s kojima smo rasli, slušali ih od svojih roditelja, okoline, onda sve poprima smisao.

Tako npr. ako u meni postoji uvjerenje da “novac kvari ljude”, a biti uspješan ujedno znači imati i novac, tada će nesvjestan dio mene učiniti sve da me zaštiti kako se ne bih iskvarilo/la. Prevedeno na jezik podsvijesti, bolje da nemam novaca nego da se pokvarim.

Ili, ako imam uvjerenje “ljubav je bol”, koliko god na svjesnoj razini želim imati partnericu/partnera, moja podsvijest će me nastojati zaštiti od bola, pa i pod cijenu da budem sam/sama.

Dakle, ukoliko želimo imati u životu obilje (bilo koje vrste), a ono se ne događa, znači da postoje određene blokade koje nam priječe da se ono realizira.

I što sada? Ima li načina da se to promijeni ili je tome jednostavno tako i moramo se s time pomiriti?

Odgovor glasi: promjena je uvijek moguća i nikada za nju nije kasno.

Upravo je to tema i smisao ove energetsko-meditativne radionice na kojoj ćete:

# otkriti potencijalne blokade na putu obilja koje vam još uvijek nedostaje. To je početak pritjecanja obilja u vaš život.
# “očistiti” iz svog energetskog zapisa blokade obilju putem vođenih vizualizacija
# primiti stotinjak afirmacija koje će vas otvoriti primanju obilja u život

Preduvjet pohađanja radionice: nije potrebno nikakvo prethodno poznavanje bilo koje tehnike. Dovoljna je želja i otvorenost za pozitivne promjene

Trajanje radionice: 17:30 – 21:00

Cijena: 260,00 kn

Način plaćanja: plaćanje putem žiro-računa HR3623600001102458460 ZABA ili prije početka radionice od 17:00 do 17:30

Prijava: putem naše prijavnice OVDJE ili na info@inner-code.hr ili putem telefona 098 18 28 122