NLP savjetovanje je individualno i podrazumijeva razgovor između klijenta i NLP savjetnika. Savjetnik vodi klijenta kroz proces osnaživanja, osvještavanja njegovih tema, problema, blokada, ograničavajućih uvjerenja, želja, te razlike između želja i ciljeva. NLP savjetovanje omogućava  klijentima da povećaju izbore koje imaju.