DOBROBIT KLIJENTA

  • naše temeljno načelo je dobrobit naših klijenata i poštivanje njihovog integriteta

 

ODGOVORNOST u davanju usluga

  • klijentu se unaprijed pojasni sve što je relevanto za individualni rad
  • održavanja visokih standarda u prenošenju znanja i vještina

 

STRUČNOST

  • koristimo samo one tehnike za koje smo kvalificirani treningom i iskustvom
  • konstantno se stručno usavršavamo i pratimo suvremene trendove na području osobnog i profesionalnog rasta i razvoja

 

POVJERLJIVOST

  • poštujemo  povjerljivost informacija dobivenih tijekom rada s klijenatima