Etička načela

Dobrobit naših klijenata
Naše temeljno načelo je dobrobit naših klijenata i poštivanje njihovog integriteta.

Odgovornost u davanju usluga
Klijenta se unaprijed upoznaje s procesom i svim informacijama potrebnim i relevantnim za individualni rad.
Pridržavamo se visokih standarda u prenošenju znanja i vještina.

Stručnost
Koristimo samo one tehnike za koje smo kvalificirani treningom i iskustvom.
Kontinuirano se stručno usavršavamo i pratimo suvremene i svjetske trendove na području osobnog i profesionalnog rasta i razvoja.

Povjerljivost
Mi poštujemo povjerljivost informacija dobivenih tijekom rada s klijenatima.